تحویل حداکثر 3 ساعته کالا در مقصد با کمترین قیمت

چرا پیکاتو؟

باصرفه

تنها با 3000 تومان از هرجای مشهد به هرجای دیگر شهر که بخواهید، محصولتان را میفرستیم.

مطمئن

با خیال راحت محصولتان را به ما بسپارید.

به موقع

حداکثر 3 ساعت طول میکشد تا محصولتان به مقصد برسد.

درباره پیکاتو

جابجایی کالا با کمترین قیمت

تنها با 3000 تومان، حداکثر پس از 3 ساعت کالای خودتان را در مشهد جابجا کنید.

تماس باما